Instytut Filozofii

Roz. Textu

08.11.2010

08.11.2010. W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego odbył się wykład dr Adrianny Woźniak: Filozofia biologii. Rola ontogenezy w specjacji