Instytut Filozofii

Roz. Textu

Książka dr Justyny Kroczak

Nakładem wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ukazała się książka dr Justyny Kroczak, Kultura filozoficzna dawnej Rusi (XI - XIII wiek). Monografia stanowi rezultat projektu badawczego finansowanego prze Narodowe Centrum Nauki (nr DEC-2016/21/D/HS1/03396).