Instytut Filozofii

Roz. Textu

Ancient Philosophy Reception Research Group

​​​​​W naszym Instytucie powstał serwis internetowy dokumentujący działalność zespołu badawczego Ancient Philosophy Reception (AΦR), dowodzonego przez prof. Tomasza Mroza. Ze strony możemy pobrać nowe i dawniejsze publikacje członków zespołu w zakresie badań w dziedzinie historii recepcji filozofii starożytnej, na stronie możemy także zapoznać się z informacjami o wystąpieniach konferencyjnych i realizowanych projektach badawczych.