Instytut Filozofii

Roz. Textu

Ernest Radłow - Zarys historii filozofii rosyjskiej

W ramach projektu badawczego Filozofia Srebrnego Wieku po raz pierwszy w języku polskim ukazała się rozprawa Ernesta Radłowa Zarys historii filozofii rosyjskiej. Autorką przekładu jest dr Justyna Kroczak z Instytutu Filozofii UZ. Więcej informacji znajduje się tutaj.