Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nagranie spotkania z Prof. Barbarą Oakley

Pod adresem https://youtu.be/f48uqlUMWNc dostępne jest nagranie wykładu Prof. Barbary Oakley z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nowa książka Prof. Lilianny Kiejzik

Ukazała się książka autorstwa Lilianny Kiejzik i Nadezy Orlovej "Kobiety w filozofii rosyjskiej. Filozofowie rosyjscy o kobietach". Została przygotowana w ramach projektu grantowego NCN "Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej".

Spotkanie z Prof. Barbarą Oakley

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Barbarą Oakley (Oakland University, USA), która zajmuje się naukowymi metodami skutecznego przyswajania i przekazywania wiedzy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4. pażdziernika w ramach obchodów 20-lecia UZ. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza na stronie shorturl.at/ajJ58 (zapisy do 30 września br). Tam też znajduje się więcej szczegółów dotyczących tego spotkania.

Książka w przekładzie prof. Piotra Bylicy

Nakładem Fundacji Prodoteo ukazała się przetłumaczona przez prof. Piotra Bylicę książka Petera S. Williamsa C.S.Lewis kontra nowi ateiści. Publikacja ta stanowi pierwszy tom serii „C.S. Lewis: rozum i wiara”, wydawanej przez Fundację Prodoteo pod patronatem Instytutu Filozofii UZ, której prof. Bylica jest redaktorem naukowym.

Nagroda dla dr. Kamila Kleszczyńskiego

Informujemy, że dr Kamil Kleszczyński otrzymał nagrodę w IX edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą, która ukazała się w 2020 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant. Nagrodzona publikacja - pt. Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty grywalizacji (Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020)  - powstała w oparciu o doktorat, którego promotorem był Prof. Roman Sapeńko.

Nowa seria wydawnicza w Wydawnictwie Marek Derewiecki

W Wydawnictwie Marek Derewiecki została zainicjowana nowa seria książkowa pt. "Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej", której komitet redakcyjny tworzą Dariusz Kubok (Uniwersytet Śląski), Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski), Zbigniew Nerczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz Artur Pacewicz (Uniwersytet Wrocławski). Na pierwszy tom serii składa się zbiór prac Stanisława Lisieckiego (1872-1960), które zostały wydane bądź z rękopisów, bądź w przekładach z łaciny. Tom nosi tytuł O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym. Przygotowanie całości było dziełem zespołowym: teksty z rękopisów przeczytali i przepisali Adrian Habura (Uniwersytet Zielonogórski) i T. Mróz; teksty łacińskie przełożyli Adriana Bolibok (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i T. Mróz; przekłady przejrzała i udoskonaliła Barbara Brzuska (Uniwersytet Warszawski). Całość zredagował i wstęp napisał T. Mróz. Wydanie książki jest jednym z rezultatów projektu badawczego realizowanego w Instytucie Filozofii UZ (w zespole badawczym AΦR), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Książka jest dostępna u wydawcy.