Instytut Filozofii

Roz. Textu

17.02.2018

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma "Folia Philosophica" 2017 vol. 38 ukazały się artykuły reprezentantów Instytutu Filozofii UZ: dra hab. Stefana Konstańczaka (Zakład Etyki) pt. "Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej", dra hab.Tomasza Mroza (Zakład Historii Filozofii) pt. "Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948)" oraz mgr Renaty Merdy (Zakład Etyki) pt. "Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego. O sporach programowych w polskim marksizmie".

 

16.02.2018

Z radością informujemy, że w programie "Sonata" Narodowego Centrum Nauki grant otrzymał nasz pracownik, dr Adam Trybus, który będzie realizował projekt zatytułowany "Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik przestrzeni". 

13.02.2018

Uprzejmie informujemy, że w nowym numerze "ВЕЧЕ. Журнал русской философии и культуры" (2017/29) ukazały się następujące artykuły:

Роль христианской письменности в формировании «эстетической самобытности» древнерусской культуры dr Justyny Kroczak;
Лу Андреас-Саломе о религиозном характере русской философии mgr Katarzyny Turonek-Ostrowskiej;
Этическое творчество Анджея Гжегорчика mgr Lucyny Majewskiej

25.01.2018

25.01.2018. W organizowanej w dniach 22-23 stycznia 2018 r. w Gnieźnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowej konferencji „ISRAEL – From a Dream to a Dream Come True” Dorota Brylla wystąpiła z odczytem Duchowość zorientowana na Stwórcy/Bogu-ziemi/naturze jako korelatywna ideałowi powrotu z wygnania do państwa Izrael oraz mechanizm konstruowania tożsamości „żydowskiej” na przykładzie kabały Bnei Baruch.

17.12.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie Radia Zachód pojawiły się dwie nowe audycje z udziałem dr Justyny Kroczak. Pierwsza dotyczy myśli wczesnochrześcijańskiej, druga natomiast filozofii Pawła Florenskiego.


audycja 1
audycja 2