Instytut Filozofii

Roz. Textu

27.08.2019

 
Uprzejmie informujemy, że w "Rocznikach Humanistycznych" 7/2019 ukazał się nowy artykuł dr Justyny Kroczak: Christian forms of expressing beauty and the religious identity of Old Rus’ (11-13th centuries) according to the Hypatian Codex
 Tekst dostępny jest tutaj

10.07.2019

10.07.2019. Ukazała się książka Małgorzaty Gazdy, zatytułowana Spór o "podpis w komórce", Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 8, Wydawnictwo Pod Prąd, Lublin 2019, s. 302. Zamówienie.

Obrona doktorska

Uprzejmie informujemy, że 6 września 2019 r., o godz. 11:00, w budynku A-20 (Collegium Neophilologicum), przy al. Wojska Polskiego 71 A, w auli J, rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Huberta Staśkiewicza pt. Idea Państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej.

Serdecznie zapraszamy.

18.06.2019

18.06.2019. W książce pod redakcją Stanisława Janeczka, Zbigniewa Wróblewskiego i Anny Starościc, Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ukazały się artykuły trzech pracowników Instytutu Filozofii UZ:

  • Piotr Bylica, Palenie czarownic a prawo moralne: C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi (s. 49-71);
  • Kazimierz Jodkowski, Antyreligijny charakter Darwinowskiej teorii ewolucji (s. 133-147);
  • Dariusz Sagan, Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia (s. 309-321).

Wykład ZKF 13 czerwca 2019 r.

W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego dr Karolina Szymborska (Uniwersytet w Białymstoku) wygłosiła wykład pt. "Dziecko i śmierć. Prolegomena do afektywnej filozofii dzieciństwa". Wykład odbył się w cyklu "Pogranicza filozofii", współorganizowanym przez Pracownię Filozofii Stosowanej działającą przy Instytucie Filozofii UZ.

Wykład ZKF 10 czerwca 2019 r.

W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego Profesor Alexei Nesteruk (University of Portsmouth) wygłosił wykład pt. "Philosophical Foundations of the Dialogue Between Theology and Science: Humanity as the Central Theme of the Dialogue". Wykład odbył się w cyklu "Pogranicza filozofii", współorganizowanym przez Pracownię Filozofii Stosowanej działającą przy Instytucie Filozofii UZ.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 czerwca 2019 r.

Doktorantki z Zakładu Etyki uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "O tożsamości człowieka" organizowanej przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej.
        
Wygłosiły następujące referaty: 
Mgr Agnieszka Droś: człowieku i moralności w bajkach Bernarda Mandeville'a - wstęp do rozważań o naturze ludzkiej;
Mgr Lucyna Majewska: Swoistość człowieka w świecie w poglądach Andrzeja Grzegorczyka.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-23 maja 2019 roku

Preszów

Pracownicy oraz doktoranci Instytutu Filozofii uczestniczyli w 20. Międzynarodowej Konferencji z cyklu ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI (ETPP 2019/20) pt.: „Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850)”. Konferencja organizowana była przez Instytut Etyki i Bioetyki, Wydział Sztuki na Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji.

Reprezentanci Instytutu Filozofii wygłosili następujące referaty: 

Dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ: Idea humanitaryzmu oświeceniowego w Polsce XVIII wieku. Związki prawa z etyką
Dr Joanna Zegzuła-Nowak: Echa oświeceniowe w koncepcjach etycznych szkoły lwowsko-warszawskiej;
Dr hab. Stefan Konstanczak, prof. UZ: Edukacja moralna młodego pokolenia w warunkach politycznego zniewolenia Polski
Mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska: Kształcenie kobiet w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku
Mgr Lucyna Majewska: Oświeceniowe korzenie filozofii non-violence. Od programu łagodnej rewolucji do filozofii bez przemocy.