Instytut Filozofii

Roz. Textu

Ancient Philosophy Reception Research Group

​​​​​W naszym Instytucie powstał serwis internetowy dokumentujący działalność zespołu badawczego Ancient Philosophy Reception (AΦR), dowodzonego przez prof. Tomasza Mroza. Ze strony możemy pobrać nowe i dawniejsze publikacje członków zespołu w zakresie badań w dziedzinie historii recepcji filozofii starożytnej, na stronie możemy także zapoznać się z informacjami o wystąpieniach konferencyjnych i realizowanych projektach badawczych.

Artykuł Adriana Habury w "Kronosie"

W najnowszym numerze kwartalnika "Kronos" (t. 53, 2/2020), w jego stałej sekcji "Archiwum Filozofii Polskiej" ukazał się artykuł Adriana Habury pt. Stanisław Lisiecki – zapomniany chrześcijanin-platonik, któremu towarzyszy fragment tekstu bohatera artykułu. Praca ta została wykonana w ramach grantu NCN, w którym A. Habura jest stypendystą.

Nagroda dla dr. Kamila Kleszczyńskiego

W konkursie zorganizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę dyplomową, III miejsce wśród rozpraw doktorskich w kategorii "Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe" przyznano dr. Kamilowi Kleszczyńskiemu za dysertację Filozoficzne aspekty grywalizacji. Gratulujemy!

Nowy artykuł Dr Czardydon

Dr Barbara Czardybon opublikowała artykuł pod tytułem Związek między osobowością borderline a współuzależnieniem w świetle problemu traumy przywiązaniowej w miesięczniku „Świat Problemów”, wydawanym przez Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH z Warszawy. Szczegóły na stronie Pracowni Filozoficznej.

Podkategorie