Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nagroda dla dr. Kleszczyńskiego

Informujemy, że dr Kleszczyński otrzymał nagrodę w IX edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą, która ukazała się w 2020 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant. Nagrodzona publikacja - pt. Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty grywalizacji (Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020)  - powstała w oparciu o doktorat, którego promotorem był Prof. Roman Sapeńko.

Nowa seria wydawnicza w Wydawnictwie Marek Derewiecki

W Wydawnictwie Marek Derewiecki została zainicjowana nowa seria książkowa pt. "Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej", której komitet redakcyjny tworzą Dariusz Kubok (Uniwersytet Śląski), Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski), Zbigniew Nerczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz Artur Pacewicz (Uniwersytet Wrocławski). Na pierwszy tom serii składa się zbiór prac Stanisława Lisieckiego (1872-1960), które zostały wydane bądź z rękopisów, bądź w przekładach z łaciny. Tom nosi tytuł O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym. Przygotowanie całości było dziełem zespołowym: teksty z rękopisów przeczytali i przepisali Adrian Habura (Uniwersytet Zielonogórski) i T. Mróz; teksty łacińskie przełożyli Adriana Bolibok (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i T. Mróz; przekłady przejrzała i udoskonaliła Barbara Brzuska (Uniwersytet Warszawski). Całość zredagował i wstęp napisał T. Mróz. Wydanie książki jest jednym z rezultatów projektu badawczego realizowanego w Instytucie Filozofii UZ (w zespole badawczym AΦR), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Książka jest dostępna u wydawcy.

Książka w opracowaniu Prof. Kiejzik

W wydawnictwie Państwowego Uniwersytetu Prawosławnego św. Tichona w Moskwie ukazała się książka w opracowaniu i z komentarzami Lilianny Kiejzik, pt. Протоиерей Георгий Флоровский. Письма к брату Антону, подг. текста, сост., предисловие и комментарии Л. Киейзик, Москва 2021. Więcej informacji tutaj.

Książka w przekładzie prof. Piotra Bylicy

Nakładem fundacji "Prodoteo" ukazała się książka Dela Ratzscha "Nauki przyrodnicze z perspektywy chrześcijańskiej" (Warszawa 2021). Autorem przekładu z języka angielskiego jest prof. Piotr Bylica.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja Doktorska powołana przez Senat UZ, Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia oraz Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamiają, że 14 maja 2021 o godz. 11.00 w trybie zdalnym rozpocznie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Lucyny Majewskiej pt. Philosophia pauperum. Andrzeja Grzegorczyka wstęp do filozofii człowieka. Promotorem rozprawy jest dr hab. Joanna Dudek, prof.UZ a promotorem pomocniczym jest dr Tomasz Turowski.

Pozostałe szczegóły znajdują się tutaj.

W celu uzyskania linku do platformy Google Meet, gdzie odbędzie się obrona doktorska należy uprzednio się zarejestrować pisząc na adres mailowy: J.Zegzula-Nowak@ifil.uz.zgora.pl