Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego

środa, październik 18, 2017
Rozmiar Tekstu

15.10.2017

15.10.2017. W zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowej konferencji pt. "Reformation – zwischen Gewinn und Verlust. Retrospective – Revision – Redefinition" (Zielona Góra, 13-15 października 2017 r.) mgr Dorota Brylla wygłosiła referat: Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja Corpus Paulinum. Problematyczność w zadłużeniu w myśli Lutra i niezasadność utożsamienia paulinizm = luteranizm.

17.10.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej radia Zachód http://www.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/eureka/ pojawiły się trzy nowe audycje z Prof. Lilianną Kiejzik dotyczące Matki Marii (Skobcowej), Sabiny Spielrein i Paula Evdokimova.

06.10.2017

Uprzejmie informujemy, że Prof. Lilianna Kiejzik i dr Justyna Kroczak zostały zaproszone do współpracy w ramach Międzynarodowego centrum studiów nad filozofią rosyjską.
Gratulujemy!

03.10.2017

03.10.2017. W czasopiśmie „Seminare. Poszukiwania naukowe” [tom 38, nr 1 (2017), s. 65-76] ukazał się artykuł Doroty Brylli pt. Rozważania o apofatycznej kategorii „negacja negacji”.

02.10.2017

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu ukazała się książka, której współredaktorką jest dr Agnieszka Szczap: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5)

W książce zamieszczone zostały artykuły:

A. Szczap, John Stuart Mill's Fight for Women's Rights
K. Turonek-Ostrowska Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships

01.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w czasopismie  «Соловьевские исследования» [2017 nr 2] ukazały się artykuły Prof. Lilianny Kiejzik "Лосев в Польше (переводы и рецепция)" oraz Prof. Romana Sapeńki "Проблемы интерпретации авторского текста в контексте перевода Диалектики мифа А.Ф. Лосева".

29.09.2017

Uprzejmie informujemy, że pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji w Petersburgu organizowanej przez Instytut Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu w dniach 27-29.09.2017 z okazji stupięćdziesięciolecia Zjazdu Słowiańskiego.
 

Pracownicy i doktoranci wygłosili następujące referaty:

Prof. Lilianna Kiejzik: Критический марксизм Н. А. Бердяева – период формирования (в свете неопубликованной переписки с К. Каутским)

dr Agnieszka Szczap: Борьба Джона Стюарта Милля и Льва Петражицкого за права женщин

dr Justyna Kroczak: Роль христианской письменности в эстетическом формировании древнерусской культуры

mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska: Лу Андреас-Саломе о религиозном характере русской философии

mgr Lucyna Majewska: Этическое творчество Анджея Гжегорчика

 

zdjęcia

zdjęcia

zdjęcia

19.09.2017

Informujemy, że na stronie internetowej Radia Zachód dostępna jest kolejna audycja z Prof. Lilianną Kiejzik z cyklu "Kobiety w filozofii". Bohaterką spotkania była Aza Alibekowna Tacho-Godi.

18.09.2017

W V Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym, odbywającym się w Toruniu (14-16 września), wzięło udział dwóch pracowników naszego Instytutu: dr hab. Piotr Bylica oraz dr hab. Jacek Uglik

15.09.2017

15.09.2017. W dniach 13-15 września 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.:

"Recepcja antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze nowożytnej Europy do końca XX w. Stan i perspektywy badań"

Konferencję zorganizowały Instytut Filozofii i Instytut Historii UZ.

Strona 1 z 24