Instytut Filozofii

Roz. Textu

Wywiad z magistrantem z Instytutu Filozofii UZ

Na portalu otouczelnie.pl ukazał się wywiad z lic. Adrianem Haburą, magistrantem w Instytucie Filozofii UZ, prezentujący jego ocenę jego studiów filozoficznych w Zielonej Górze, a także motywacje i zachętę do ich podjęcia.

Artykuł Prof. Jodkowskiego

W najnowszej odsłonie miesięcznika "Filozofuj" (2020, nr 2) ukazał się artykuł prof. Kazimierza Jodkowskiego, "Teoria inteligentnego projektu".

Wprowadzenie do logiki online

Biorąc pod uwagę obecną sytuację i konieczność pracy zdalnej, informujemy, że na serwisie YouTube dostępne jest wprowadzenie do logiki formalnej dla studentów studiów humanistycznych autorstwa dr Adama Trybusa. Wprowadzenie to może służyć jako pomoc dydaktyczna towarzysząca kursom logiki formalnej.