Instytut Filozofii

Roz. Textu

Książka dr Justyny Kroczak

Nakładem wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ukazała się książka dr Justyny Kroczak, Kultura filozoficzna dawnej Rusi (XI - XIII wiek). Monografia stanowi rezultat projektu badawczego finansowanego prze Narodowe Centrum Nauki (nr DEC-2016/21/D/HS1/03396).

Ancient Philosophy Reception Research Group

​​​​​W naszym Instytucie powstał serwis internetowy dokumentujący działalność zespołu badawczego Ancient Philosophy Reception (AΦR), dowodzonego przez prof. Tomasza Mroza. Ze strony możemy pobrać nowe i dawniejsze publikacje członków zespołu w zakresie badań w dziedzinie historii recepcji filozofii starożytnej, na stronie możemy także zapoznać się z informacjami o wystąpieniach konferencyjnych i realizowanych projektach badawczych.

Artykuł Adriana Habury w "Kronosie"

W najnowszym numerze kwartalnika "Kronos" (t. 53, 2/2020), w jego stałej sekcji "Archiwum Filozofii Polskiej" ukazał się artykuł Adriana Habury pt. Stanisław Lisiecki – zapomniany chrześcijanin-platonik, któremu towarzyszy fragment tekstu bohatera artykułu. Praca ta została wykonana w ramach grantu NCN, w którym A. Habura jest stypendystą.

Podkategorie