Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego

czwartek, sierpień 17, 2017
Rozmiar Tekstu

27.06.2017

27.06.2017. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Łukasza Brodziaka, Podmiotowość i tożsamość jako źródła obywatelskości.

Jednocześnie informujemy, że rocznik 2016 został zamknięty. Cały tom oraz osobne teksty można pobrać tutaj.

22.06.2017

Dnia 22.06.2017 dr Tomasz Turowski wygłosił w ramach Zielonogórskich Spotkań z Arystotelesem odczyt pt. "Arystoteles, retoryka, etyka". Spotkania organizowane są przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Zielonej Górze we współpracy z Kołem Naukowym Miłośników Starożytności i Tradycji Antycznej MiSTrA.

12.06.2017

W dniu 12 czerwca 2017r. pracownicy oraz doktoranci Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w I Ogólnopolskim Seminarium Etycznym pt. „Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju” zorganizowanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpili z następującymi prelekcjami; dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ, Droga do filozofii prowadzi przez etykę. Propozycja Kazimierza Ajdukiewicza; dr hab. Joanna Dudek prof. UZ, Etos: współczesne problemy z tożsamością uniwersytetu; dr Paweł Walczak, Sprawności moralne a etyki zawodowe; dr Tomasz Turowski, Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce; dr Joanna Zegzuła-Nowak, Możliwość wykorzystania metodologii, narzędzi i koncepcji badawczych szkoły lwowsko-warszawskiej we współczesnym nauczaniu uniwersyteckim etyki; mgr Lucyna Majewska, Idea non-violence w polskiej filozofii.

06.06.2017

6. czerwca 2017 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Malca "Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji".

31.05.2017

31.05.2017. W czasopiśmie "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" [nr 1/2017 (101)] ukazał się artykuł Doroty Brylli pt. Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch (s. 223-236), a w monografii Żydzi żarscy, a specyfika pogranicza polsko-niemieckiego [red. T. Jaworski, T. Włodarczyk; wyd. Żary-Żagań 2016] artykuł pt. Salomona Majmona poglądy na religię (s. 25-35).

31.05.2017

Na łamach miesięcznika Новая Польша (2017, nr 5) ukazała się recenzja książki Jacka Uglika, Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej

30.05.2017

30 maja 2017 w ramach spotkań organizowanych przez Zakład Etyki mgr Gerard Dmuch wygłosił odczyt pt. "Konstruktywna krytyka. Zbigniew Jordan o dorobku naukowym Kazimierza Ajdukiewicza".

25.05.2017

Dnia 25.05.2017 dr hab Krzysztof Kilian wygłosił w ramach Zielonogórskich Spotkań z Arystotelesem odczyt pt. "Jak - według Arystotelesa - być dobrym uczonym". Spotkania organizowane są przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Zielonej Górze we współpracy z Kołem Naukowym Miłośników Starożytności i Tradycji Antycznej MiSTrA.

Strona 1 z 23