Instytut Filozofii

Roz. Textu

Obrona doktorska w Instytucie Filozofii

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20.07.2020 r. o godz. 11.00 w auli H (Budynek Neofilologicum) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Gerarda Dmucha pt. Zbigniew Antoni Jordan (1911-1977) jako historyk filozofii polskiej. Rozprawa została napisana pod opieką naukową dra hab. Stefana Konstańczaka, prof. UZ. Funkcję promotora pomocniczego pełnił dr Paweł Walczak. Więcej

Wywiad z magistrantem Instytutu Filozofii UZ

Na portalu otouczelnie.pl ukazał się wywiad z lic. Adrianem Haburą, magistrantem w Instytucie Filozofii UZ, prezentujący jego ocenę jego studiów filozoficznych w Zielonej Górze, a także motywacje i zachętę do ich podjęcia.