Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nowy artykuł Dr. Czardydon

Dr Barbara Czardybon opublikowała artykuł pod tytułem Związek między osobowością borderline a współuzależnieniem w świetle problemu traumy przywiązaniowej w miesięczniku „Świat Problemów”, wydawanym przez Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH z Warszawy. Szczegóły na stronie Pracowni Filozoficznej.

Ernest Radłow - Zarys historii filozofii rosyjskiej

W ramach projektu badawczego Filozofia Srebrnego Wieku po raz pierwszy w języku polskim ukazała się rozprawa Ernesta Radłowa Zarys historii filozofii rosyjskiej. Autorką przekładu jest dr Justyna Kroczak z Instytutu Filozofii UZ. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Rozmowa dr Barbary Czardybon z Pawłem Kaczorowskim

Na stronie Pracowni Filozofii Stosowanej ukazała się informacja o rozmowie dr Barbary Czardybon z Pawłem Kaczorowskim z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Link do rozmowy dostępny jest tutaj.

Recenzja dr. Adama Trybusa

Dr Adam Trybus opublikował w Mathematical Reviews, bazie recenzji Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, recenzję (identyfikator MR4046494) publikacji Rocha, Thiago Alves; Martins, Ana Teresa; Ferreira, Francicleber Martins, 'Synthesis of a DNF formula from a sample of strings using Ehrenfeucht-Fraïssé games', Theoret. Comput. Sci. 805 (2020), 109--126.

Obrona doktorska w Instytucie Filozofii

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20.07.2020 r. o godz. 11.00 w auli H (Budynek Neofilologicum) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Gerarda Dmucha pt. Zbigniew Antoni Jordan (1911-1977) jako historyk filozofii polskiej. Rozprawa została napisana pod opieką naukową dra hab. Stefana Konstańczaka, prof. UZ. Funkcję promotora pomocniczego pełnił dr Paweł Walczak. Więcej

Podkategorie