Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego

wtorek, wrzesień 26, 2017
Rozmiar Tekstu
Filtr
 • 06.11.2011

  06.11.2011. Prof. Kazimierz Jodkowski wstawił do internetu artykuł pt. Filozoficzny i metodologiczny fundament koncepcji protofizyki Jana Czerniawskiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2010, vol. 35, sectio I Philosophia-Sociologia, s. 63-75.

 • 28.10.2011

  28.10.2011. W pracy zbiorowej pod red. Zenona Roskala Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii. Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 143–149 ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Darwinizm i jego cień. O (neo)lamarckizmie”.

 • 25.10.2011

  25.10.2011. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Wesleya R. Elsberry'ego, "Tańczący z Popperem". Dembski o sprawdzalności. Przekładu dokonała Joanna Popek.

 • 22.10.2011

  22.10.2011. Prof. Kazimierz Jodkowski wstawił do internetu swoje dwa artykuły opublikowane 30 lat temu: a) Spór o kryterium teoretyczności pojęć, Studia Filozoficzne 1980, nr 3, s. 59-77 oraz b) Problem uteoretyzowania faktów naukowych, Zagadnienia Naukoznawstwa 1983, t. 19, z. 4, s. 419-445.

 • 14.10.2011

  14.10.2011. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Charlesa Thaxtona, Nowy argument z projektu. Przekładu dokonała Izabela Janus.

 • 11.09.2011

  11.09.2011. W piśmie Toronto Slavic Quarterly (37/2011) ukazał się artykuł Jacka Uglika, pt. "Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского".

 • 11.08.2011

  11.08.2011. W pracy zbiorowej pod red. Marka Miłka i in. Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR (Kielce 2011) ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Wschodnia granica Europy”.

 • 7–9.07.2011

  7–9.07.2011. W Sukowie odbyło się IV Colloquium Świętokrzyskie Osobliwość gatunkowa człowieka: między Bogiem, zwierzęciem a komputerem, zorganizowane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Robert Piotrowski wygłosił refrat „Fizyko-teologiczne aspekty różnicy między przeszłością a przyszłością”.

 • 21–22.06.2011

  21–22.06.2011. Instytut Filozofii UMK oraz Toruński Oddział PTF zorganizowały konferencję Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie, podczas której Robert Piotrowski wygłosił referat „Demon Maxwella. Życiorysu filozoficznego część pierwsza”.

 • 17-19.06.2011

  17-19.06.2011. W Kazimierzu Dolnym odbyły się V Warsztaty Filozofii Przyrody zorganizowane przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Prof. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat pt. "Ruch Inteligentnego Projektu".

 • 16–17.06.2011

  16–17.06.2011. Doroczna konferencja Filozofia XVII wieku — jej źródła i kontynuacje została zorganizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Robert Piotrowski wygłosił referat „Neomonadologia Herberta Wildona Carra”.

 • 13.06.2011

  13.06.2011. Prof. Kazimierz Jodkowski wstawił do internetu kolejny rozdział książki Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe (RRR 22, Wyd. UMCS, Lublin 1990, s. 264-307). Rozdział nosi tytuł Milczące funkcjonowanie paradygmatu.

 • 23–25.05.2011

  23–25.05.2011. W Pobierowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem konferencji był "Mózg: dusza – świadomość – kultura. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym". Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogorskiego wygłosili następujące referaty:

 • 09.05.2011

  09.05.2011. Robert Piotrowski wygłosił podczas konferencji Przeszłość jako obiekt poznania humanistycznego, która odbyła się na Uniwersytecie Tarnopolskim z okazji 125 rocznicy urodzin Maxa Vasmera, referat „Różnica między przeszłością a przyszłością”.

 • 06.05.2011

  06.05.2011. Robert Piotrowski wygłosił podczas konferencji Kulturowo-historyczna rzeczywistość człowieka. Tradycja i współczesność, zorganizowanej przez Instytut Filozofii UMCS, referat Cybernetyka filozoficzna wobec kryzysu cywilizacji.

 • 03.05.2011

  03.05.2011. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł pt. System zgodności: Schelerowska koncepcja relacji między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga. Autorką jest dr Katarzyna Niebrój z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

 • 19.04.2011

  19.04.2011. W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego miał miejsce wykład dr Teresy Obolevitch pt. Siemiona Franka onto-teologia.

 • 14.04.2011

  14.04.2011. W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego miał miejsce wykład dra Macieja Witka pt. Granice uteoretyzowania obserwacji.

 • 06.04.2011

  06.04.2011. Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, taki tytuł nosi drugi tom serii Filozofia Rosyjska, opublikowany pod redakcją prof. Lilianny Kiejzik.

 • 05.04.2011

  05.04.2011. W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego miał miejsce wykład prof. dra hab. Ryszarda Palacza pt. Potępienie 1277 r. Przyczyny - przebieg - konsekwencje.

Strona 5 z 6