Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego

wtorek, wrzesień 19, 2017
Rozmiar Tekstu
Filtr
 • 29.09.2013

  29.09.2013. Grzegorz Malec wziął udział w Teologiczno-Etnologicznej Konferencji Naukowej TEKA: Człowiek - istota religijna. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Teologiczny UMK i odbyła się w dniach 25-27 września 2013 r. w Toruniu. Tytuł wygłoszonego referatu: "Czy Darwin się nawrócił? Legenda Lady Hope".

  W ostatnim czasie ukazały się też dwa teksty Grzegorza Malca: "Czy Darwin wyrzekł się teorii ewolucji?", idź Pod Prąd 2013, nr 6 (107), s. 13; "Loren Eiseley (1907-1977) - człowiek, który oskarżył Darwina o plagiat", idź Pod Prąd 2013, nr 7-9 (108-110), s. 20-21.

 • 4-6.07.2013

  4-€“6.07.2013. Robert Piotrowski oraz doktoranci i absolwenci IF wzięli udział w VI Colloquium Świętokrzyskim, The Peculiarity of Man: Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem, zorganizowanym przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Patryk Petrus, Radosław Plato i Piotr Wróblewski przedstawili referaty w ramach bloku tematycznego „Ewolucjonizm i okolice”.

 • 03.07.2013

  03.07.2013. W najnowszym numerze Kwartalnika Filozoficznego (2013, t. XLI, z. 2) ukazały się artykuły Dariusza Sagana, "Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm" (s. 75-96), oraz Roberta Piotrowskiego, "Probabilistyczny światopogląd Władysława Gosiewskiego" (s. 109-116).

 • 27-28.06.2013

  27-28.06.2013. Pracownicy Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w Międzynarodowej konferencji naukowej "Recepcja myśli rosyjskiej w Europie", która odbyła się w Krakowie w dniach 27-28 czerwca.

  Lilianna Kiejzik wygłosiła referat "Sergiusz Bułgakow - prekursor dekonstrukcji?", natomiast Jacek Uglik - "Isaiah Berlin, Aleksander Hercen
  i Michał Bakunin o wolności jednostki".

 • 21-23.06.2013

  21-23.06.2013. Pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w VII Warsztatach Filozofii Przyrody w Pasierbcu:

  1. Kazimierz Jodkowski i Dariusz Sagan: Komunikat na temat projektu badawczego „Epistemiczne układy odniesienia nauki” złożonego w otworzonym przez NCN konkursie OPUS5;
  2. Krzysztof Kilian: Jak, zdaniem Feyrabenda, należy uprawiać naukę?;
  3. Piotr Bylica: Model poziomów analizy w badaniach relacji między nauką i religią;
  4. Małgorzata Gazda: Nieredukowalna złożoność mechanizmu biosyntezy białek;
  5. Grzegorz Malec: Spór o plagiat teorii doboru naturalnego;
  6. Radosław Plato: Relatywistyczna wizja nauki.
 • 30.04.2013

 • 18.04.2013

  18.04.2013. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Cybernetyka między filozofią a techniką”, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, 2/2011, Władza i anarchia, s. 29–42.

 • 14.04.2013

  14.04.2013. Dr Piotr Bylica wygrał dwa konkursy na pobyty badawcze w dwóch instytucjach Uniwersytetu w Edynburgu. Wizyty będą trwać od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r. 1) Visitng Research Fellowship, Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh. Temat: The model of levels of analysis in the research on science and religion relation; 2) Visiting Fellowship, School of Divinity - New College, University of Edinburgh. Temat: Application of the model of levels of analysis in the studies of the theistic naturalism on relation between natural and supernatural.

 • 13.04.2013

  13.04.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, O nieoczywistości metafor. Jest to recenzja książki Magdaleny Zawisławskiej, Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 253.

 • 23.03.2013

  23.03.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Cybernetyka i literatura. Jest to recenzja książki Benjamina Bühlera, Lebende Körper. Biologisches und anthropologisches Wissen bei Rilke, Döblin und Jünger, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, s. 325.
 • 18.03.2013

  18.03.2013. Na stronie Nauka a Religia zamieszczono artykuł Kazimierza Jodkowskiego, Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2012, R. 21, nr 3 (83), s. 201-222.
 • 16.03.2013

  16.03.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Dwakroć eugenika. Jest to recenzja książek Macieja Bielawskiego, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 430; oraz Agaty Strządały, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 203.
 • 07.03.2013

  07.03.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Wprowadzenie do arysto-tomizmu. Jest to recenzja książki Piotra Lenartowicza i Jolanty Koszteyn, Wprowadzenie do filozofii, wyd. 4., Petrus, Kraków 2012, s. 184.
 • 05.03.2013

  05.03.2013. Ukazało się 2., poprawione wydanie monografii Roberta Piotrowskiego Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu, Dialog, Warszawa 2013.
 • 04.03.2013

  04.03.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono dwa teksty Roberta Piotrowskiego: Skład towarów anglosaskich (recenzja książki pod redakcją Sebastiana Tomasza Kołodziejczyka, Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 636) oraz Mutschler o fizyce i religii (recenzja książki Hansa-Dietera Mutschlera, Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu, przeł. Józef Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 380).
 • 13.01.2013

  13.01.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Piotra Bylicy, Zarys modelu poziomów analizy w badaniach relacji nauki i religii.
 • 11.01.2013

  11.01.2013. W wydawnictwie Marek Derewiecki ukazała się książka Tomasza Mroza pt. Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji - autorzy - problemy (Kęty 2012, s. 496). Stanowi ona tom LXXIV serii "Fundamenta. Studia z Historii Filozofii". Książka jest dostępna na stronach wydawnictwa, a spis treści można pobrać tutaj.
 • 10.01.2013

  10.01.2013. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Filozoficzne założenia cybernetyki”, The Peculiarity of Man 2012, nr 16, s. 133–150.
 • 07.01.2013

 • 05.01.2013

  05.01.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego „Tora i nauka według Aviezera”. Jest to recenzja książki Nathana Aviezera: Fossils and Faith: Understanding Torah and Science, KTAV Publishing House, Inc., Hoboken, New Jersey 2001.

Strona 2 z 6