Instytut Filozofii

Roz. Textu

Aktualności

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach naukowych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddziału w Zielonej Górze), które będą się odbywały w semestrze letnim 2017/18 r.

Tutaj można pobrać zawiadomienie o zaplanowanych wykładach. Prócz nich, mamy nadzieję, odbędą się także dodatkowe wykłady zaproszonych gości, o których będziemy zawiadamiali na bieżąco.

prof. Michaił Maksimow
(Państwowy Uniwersytet Energetyki im. W.I. Lenina w Iwanowie)
Владимир Соловьев в русском изобразительном искусстве

Prelekcji w języku rosyjskim towarzyszyła będzie projekcja filmu.

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 11 czerwca 2018 r., o godz. 16:00, w auli A, w budynku A-16 przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.

 

Plakaty obwieszczające wykłady
przygotowuje Małgorzata-Margosia Lichota.