Instytut Filozofii

Roz. Textu

Aktualności

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach naukowych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddziału w Zielonej Górze), które będą się odbywały w semestrze letnim 2018/19 r.

Tutaj można pobrać zawiadomienie o zaplanowanych wykładach. Prócz nich, mamy nadzieję, odbędą się także dodatkowe wykłady zaproszonych gości, o których będziemy zawiadamiali na bieżąco.

Najbliższe spotkanie:

dr Karolina Szymborska
(Uniwersytet w Białymstoku)
Dziecko i śmierć.
Prolegomena do afektywnej filozofii dzieciństwa

Cykl wykładów w bieżącym semestrze nosi tytuł Pogranicza filozofii
i jest współorganizowany z Pracownią Filozofii Stosowanej działająca przy Instytucie Filozofii UZ

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 10 czerwca 2019 r., o godz. 16:00, w auli J,
w budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71a w Zielonej Górze.

Plakaty obwieszczające wykłady
przygotowuje Małgorzata-Margosia Lichota.