Instytut Filozofii

Roz. Textu

Filozofia polska XIX i XX wieku

Filozofowie polscy XIX i XX wieku

Na tej stronie przedstawiamy te ważne sylwetki filozofów polskich, których twórczość i działalność była przedmiotem badań naszych pracowników. Filozofia polska znajduje się w kręgu zainteresowań etyków, filozofów kultury oraz historyków filozofii. Prezentujemy tutaj spis prac z danymi bibliograficznymi i krótkimi omówieniami.

Poniżej zamieszczamy listę nazwisk filozofów wedle ich dat urodzenia, od najmłodszego.

Wszystkie prace przekrojowe i problemowe, dotyczące całych nurtów, szkół, polskich ośrodków filozoficznych XIX i XX wieku, które nie są poświęcone postaciom poszczególnych filozofów, znajdują się tutaj.

Tutaj zaś znajduje się galeria unikalnych fotografii ze spuścizny po W. Lutosławskim, pochodzących z Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.