Instytut Filozofii

Roz. Textu

Józef Kremer (1806-1875)

17

Józef Kremer urodził się w krakowskiej rodzinie mieszczańskiej. W Krakowie ukończył gimnazjum i w 1923 r. rozpoczął studia prawnicze, a następnie filozoficzne, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia filozoficzne kontynuował w Berlinie, słuchając wykładów G.W.F. Hegla, F. Schleiermachera, E. Gansa. Studiował także w Heidelbergu i Paryżu. Na stałe związany był z Krakowem, wykłady z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w 1847 r., piastował tam funkcję dziekana i rektora. Wykładał także w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem Akademii, w której pełnił szereg funkcji. Najbardziej znany jako popularyzator filozofii Hegla w Polsce oraz teoretyk estetyki. Zmarł w Krakowie.

Józef Kremer

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2007:

Stefan Konstańczak, Obraz świata w myśli filozoficznej Józefa Kremera, w: Filozofia wychowania a wizje świata, pod red. M. Foty, S. Konstańczak, R. Sitka, Słupsk 2007, ss. 67-80.

Stefan Konstańczak, Obraz ludzkiej duchowości w filozofii Józefa Kremera i poglądach Juliusza Słowackiego, w: Filozofia wobec problemów współczesnego świata, pod red. S. Konstańczaka i M. Kwapiszewskiej-Antas, Słupsk 2007, ss. 43-54.