Instytut Filozofii

Roz. Textu

Józef Maria Bocheński (1902-1995)

Józef Maria Bocheński

Józef Maria Bocheński urodził się w Czuszowie, w Małopolsce. Ukończył gimnazjum we Lwowie, na tamtejszym uniwersytecie studiował następnie prawo. Wkrótce przeniósł się do Poznania, gdzie pod kierunkiem F. Znanieckiego i C. Znamierowskiego studiował ekonomię i ekonomię polityczną. W 1926 r. wstąpił do seminarium duchownego, a w kilka lat później do nowicjatu dominikanów. Po studiach filozoficznych we Fryburgu i teologicznych w Rzymie, gdzie także wykładał, habilitował się w 1938 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy z historii logiki. Był logikiem oraz historykiem logiki, filozofem oraz historykiem filozofii. Wśród jego zainteresowań znajdowały się także kultura i filozofia współczesna, którą wykładał na uniwersytecie we Fryburgu. Był także rektorem tej uczelni. Będąc zwolennikiem tomizmu uprawiał także filozofię analityczną, wypracował własny model uprawiania filozofii. Zmarł we Fryburgu.

Józef Maria Bocheński

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2006:

Stefan Konstańczak, Etyka cnót obywatelskich Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego, "Parerga" 2006, nr 1, ss. 143-150.